Účtovníci online

Online účtovníctvo

Online účtovníctvo šetrí čas a zefektívňuje komunikáciu

Bežné spracovanie účtovníctva

K účtovnému programu a dátam má prístup účtovníčka, ale podnikateľ nie.

Podnikateľ každý doklad, faktúru a ostatné podklady odnesie účtovníčke. Tá ich zaeviduje do účtovného programu. Zo spracovaných údajov sa potom vytvárajú zákonom stanovené výstupy ako výkaz DPH, účtovná závierka, či daňové priznanie.

Podnikateľ musí často chodiť k účtovníčke a ona zasa často vyvoláva podnikateľovi, že jej nejaké podklady ešte nedoniesol.

Ak chce podnikateľ niečo pozrieť vo svojom účtovníctve, napríklad, či mu niektorý partner uhradil všetky faktúry, musí volať účtovníčke, aby mu to zistila. Podnikateľ sa sám do účtovníctva pozrieť nevie.

Online spracovanie účtovníctva

Podnikateľ má prístup k svojmu účtovníctvu kedykoľvek potrebuje.

Spracovanie účtovníctva online umožňuje účtovníčke a podnikateľovi lepšie vzájomne zdielať účtovné doklady a spracované účtovníctvo.

Vďaka online účtovníctvu podnikateľ vystaví faktúru a účtovníčka ju ihneď v účtovnom programe vidí. Účtovníčka už nemusí vystavenú faktúru znovu zadávať do účtovníctva a podnikateľ už nemusí nikde chodiť. Účtovníčka má istou, že všetky vystavené faktúry sú vždy v účtovníctve.

Čokoľvek, čo je v účtovníctve spracované môže mať podnikateľ k dispozícii. Závisí to iba od vzájomnej dohody medzi ním a účtovníčkou. Online účtovný program je na to pripravený.

Online účtovný program

Moderný účtovný program pre spracovanie účtovníctva online

Klasický účtovný program musíte najskôr nainštalovať a pravidelne aktualizovať.

Ak používate online účtovný program, potom žiadne inštalácie a aktualizácie nevykonávate. Fakturáciu, účtovníctvo, mzdy, personalistiku a ďalšie agendy máte dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom internetu.

Či ste doma, na ceste, na dovolenke alebo u klienta, online účtovníctvo máte vždy k dispozícii. Môžete používať počítač, tablet aj smartfón.

Ak chcete vedieť viac o tom ako funguje online účtovný program navštívte špecializovanú stránku Účtovníctvo online.

Online účtovníctvo

Bezpečnosť online účtovníctva

Profesionálne spracovanie účtovníctva online je rovnako bezpečné ako internet banking

Otázka bezpečnosti je samozrejme úplne relevantná. Nikto predsa nechce, aby sa ktokoľvek dostal k jeho údajom.

Aby sa tak nestalo, pracujú softvéroví inžinieri neustále na vytváraní nových technológií a nástrojov. Za všetky môžeme spomenúť SSL certifikáty, HTTPS komunikačný protokol, dvojfázové prihlasovanie, notifikačné služby a ďalšie.

Zároveň je potrebné si uvedomiť fakt, že údaje o zamestnancoch, ich rodné čísla, mená priezviská, adresy, výšky príjmu, výsledky hospodárenia spoločností a ďalšie informácie už sa na internete nachádzajú.

Všetci máme povinnosť odovzdávať elektronicky cez internet výkazy do Sociálnej poisťovne, do zdravotných poisťovní, na portáli Finančnej správy a samozrejme je hospodárenie každej firmy voľne dostupné v registri účtovných závierok.

Väčšina z nás používa taktiež aj internet banking pre osobné aj firemné účely.

Bezpečné účtovníctvo

Fakt, že údaje z účtovníctva na internete už sú, ale neznižuje nároky na zabezpečenie online účtovníctva.

Podrobnosti o tom ako spracovávať účtovníctvo bezpečne si prečítajte na špecializovanej stránke Bezpečné účtovníctvo.

Chcem online účtovníka

Vyberte si účtovníka, ktorý používa online účtovný program

Na stránke Zoznam účtovníkov si môžete vybrať svojho online učtovníka.

V zozname sú zverejnení účtovníci, ktorí používajú online ekonomický softvér Humanet.

Humanet je najpoužívanejší a najkomplexnejší online ekonomický softvér, ktorý používajú účtovníci na spracovanie personalistiky, miezd, jednoduchého a podvojného účtovníctva už od roku 2007.

Humanet používajú živnostníci, malí podnikatelia a firmy, ale aj veľké korporácie s tisíckami zamestnancov.

Online účtovníctvo Humanet